Generalforsamling

Generalforsamling 30/9 - 2019


Bestyrelsen for Sorø Gymnastik indkalder til ekstraordinær generalforsamling 30/9-2019 kl. 20.00

Heglingevej 27, 4180 Sorø.


Dagsorden: 

1) Vedtægtsændring


Forslag til vedtægtsændring: 


Uddrag af foreningens vedtægter: § 8 - Myndighed 

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden udgangen af september måned og indkaldes ved opslag på foreningens område, på hjemmesiden og/eller ved annoncering i den eller de aviser, som bestyrelsen finder fornødent, med mindst 14 dages varsel.


Forslag: ændring af tekst: "der afholdes inden udgangen af november måned". KONTAKT

Heglingevej 27

4180 Sorø